Аудиторская фирма ОЛГА АУДИТ  НОВИНИ КОМПАНІЇ
  НОВИНИ

RSS від ОЛГА Аудит

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії:

Аудит, аудиторська перевірка - процедура незалежної оцінки діяльності організації, системи, процесу, проекту або продукту. Найчастіше термін зустрічається в бухгалтерській діяльності.

Розрізняють операційний, технічний, екологічний та інші різновиди аудиту. Окремі види аудиту близькі за значенням до сертифікації.


Види аудиту


У XX столітті аудит розділився на 2 великі групи:

    * Фінансовий / інвестиційний аудит;
    * Промисловий аудит.

Фінансовий та інвестиційний аудит

Фінансовий - це і є аудит в класичному розумінні, тобто перевірка фінансової звітності та вираження думки про її достовірність. Близько примикає до нього та інвестиційний аудит - висновок про цільове та ефективне використання інвестиційних ресурсів і аудит професійних учасників інвестиційної діяльності (бірж, інвестиційних і будівельних компаній). Також впритул до фінансового аудиту примикає ревізійна діяльність та діяльність з проведення інвентаризації. У залежності від того, чи проводиться аудит звітності компанії незалежним аудитором або власними співробітниками, прийнято розрізняти незалежний (аудит в класичному розумінні) і внутрішній аудит.

Промисловий аудит

Промисловий аудит більш складне явище, тому що включає в себе елементи фінансового (в частині формування собівартості виробів, підтвердження обгрунтованості тарифів на послуги - наприклад, послуги ЖКГ) і чисто технічного аудиту.

Під технічним аудитом розуміють перевірку незалежними фахівцями системи організації виробництва, системи контролю та управління якістю, застосовуваних технічних і технологічних рішень, а також перевірку технічного стану машин устаткування, механізмів, будівель і споруд, інженерних комунікацій, систем і мереж, також перевірку технічної та проектної документації з виразом думки щодо обгрунтованості застосовуваних технічних / технологічних рішень, способів управління виробництвом і відповідності технічного стану інженерно складних систем і обладнання вимогам нормативних актів.

Впритул до промислового аудиту примикає інспекційна діяльність - тобто діяльність з технічного нагляду (за виготовленням, будівництвом, складанням, пуском-налагодженням) технічно складних виробів, які мають так звані приховані роботи (роботи, які неможливо побачити та взяти за якістю в майбутньому - наприклад, фундаментні роботи) і діяльність з незалежної приймання технічно складних виробів (кораблів, турбін, технологічних комплексів) та підтвердженню досягнення проектних параметрів, а також приймання партій товарів з підтвердженням їх властивостей, кількості і якості.

Різновидами промислового аудиту є екологічний аудит (підтвердження навантажень на природне середовище), енергетичний аудит, аудит витрат на експлуатацію та підтвердження тарифів (застосовується в основному для обгрунтування цін на продукцію природних та інших монополій) і інші види спеціальних аудитів (наприклад - ESD-аудит) .

Найбільший розвиток фінансовий аудит отримав у США, Великобританії, Австралії - тобто в тих країнах, де активно розвинений фондовий ринок і особливо сегмент акцій.

  ПОСЛУГИ
   КОМПАНІЇ

   ПАРТНЕРИ

- - Internet 
 , ,
Консалтингова група ОЛ.Консалтинг. Аудит, юридичні послуги, консультації, проведення аудиту, звіт, бухгалтерскі послуги, консалтинг, аутсорсинг м. Київ